Почитувани,
Ве извесуваме дека е започната постапка за отуѓување нa градежно земјиште, по пат на електронско наддавање.

Сите потребни информации може да ги видите на следниве линкови:

 

Документација за ГП 7.37

Геодетски елаборат 2804-448

 Граници

Објава бр.04-2018

Ориентациони вредности

Упатство за прикачување

Исправка Нова Македонија и Независен Весник

Исправка Службен весник