Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

ЈАВНА РАСПРАВА

ИЗВЕСТУВАЊЕ по јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје

Се известуваат граѓаните на Општина Гази Баба дека Градоначалникот на Општина Гази Баба донесе Одлука за организирање јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје, со вкупна површина на планскиот опфат од 3786,0 м2

ЈАВНА РАСПРАВА

По Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје, ќе се одржи на ден 25.06.2018 гoд. (понеделник) со почеток во 12,00 часот во просториите на Општина Гази Баба барака 8 (голема сала), кој е подготвен во согласност со наводите на Планот и барањата на Законот за животна средина.

Извештајот може да се разгледа и во просториите на Општина Гази Баба барака 4, секој работен ден од 8.00-16.00 часот.

Своите мислења, заинтересираната јавност може да ги доставува по електронски пат или во архивата на Општина Гази Баба.

01-odluka.pdf

02-izvestuvanje.pdf

03-strategiska-ocena-na-zivotna-sredina.pdf

Јавна презентација и јавна анкета по Предлог - УП за село Гоце Делчев, Oпштина Гази Баба - Скопје

Согласно законската регулатива, потребно е да се објави на општинската веб страна Јавната презентација и јавната анкета по предлог УП за село Гоце Делчев. Огласот да ја има содржината наведена подоле.

1. Наслов на оглас :
Јавна презентација и јавна анкета по Предлог - УП за село Гоце Делчев, Oпштина Гази Баба - Скопје

Текст :
Предлог – УП за село Гоце Делчев, Oпштина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Месна заедница Гоце Делчев, во рок од десет (10) работни дена (од 05.06.2018 до 19.06.2018 година), секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

Јавната презентација на Предлог – УП за село Гоце Делчев, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 11.06.2018 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Општина Гази Баба-Скопје, барака 8 (голема сала).

Aнкетните листови за учество во повторната Јавна анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месната заедница "Гоце Делчев".
Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=751

Јавна презентација и јавна анкета по АУП за формирање на градежни парцели и површини за градење со основна класа на намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во зона за индустрија во Општ акт за село Инџиково, општина Гази Баба – Скопје

АУП за формирање  на градежни парцели и површини за градење со основна класа на намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во зона за индустрија во Општ акт за село Инџиково (Одлука бр.09-2613/8 од 10.07.2015 год.) општина Гази Баба - Скопјеќе биде изложен во просториите на Урбана  заедница "Хподром" во рок од 10 работни дена и тоа  од 18.05.2018 година до 04.06.2018 година, секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.           

Јавната презентација на АУП за формирање на градежни парцели и површини за градење со основна класа на намена Г2-лесна индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта во зона за индустрија во Општ акт за село Инџиково (Одлука бр.09-2613/8 од 10.07.2015 год.) општина Гази Баба - Скопје ќе се одржи на ден 22.05.2018 год. со почеток во 10.00 часот во просториите на општина Гази Баба барака 8 голема сала.

Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбана заедница "Хиподром".

Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=746

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree