Извод од план

Контакт - Урбанизам

Општина Гази Баба
1000 Скопје

T: +389 (0)2 323 95 34
3 112 219
E: urbanizam@gazibaba.gov.mk

 

Се поднесува:


 • Барање за Извод од план (готов формулар за поднесување на барањето се добива на www.gazibaba.gov.mk/formulari или во Општината, во Одделението за урбанизам);

   

 • Уплатница за уплатени административни такси на следната жиро сметка во висина од 550,00 денари (за парцели до 500 м2) и 800,00 денари (за парцели над 500 м2);

   

 • Поседовен лист или Имотен лист;

   

 • Копие од катастарски план со координати.

   

Изводот се добива по доставувањето на комплетирано барање во 3 идентични примероци.

 

Општина Гази Баба, ул. Архимедова бр.2,   +389 (0)2 322 66 55
Copyright © 2010 Municipality of Gazi Baba, All rights reserved;