Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Јавен Оглас за ОКР 2017

 

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за врабоитување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Гази Баба, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ, на ден 14.09.2017 година се објавува:

 

Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско - корисна работа

 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, во рамки на проектот „Стимулирање на правилен ран детски развој преку зајакнување на творечки, емоционални и физички капацитети на родители и деца од општина Гази Баба“  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување  Скопје.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

 

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

             -невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година ;

       -млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци;

       -родители на деца со пречки во развојот;

       - родители на 3 и повеќе деца.

             -жртви на семејно насилство;

      - деца без родители и родителска грижа;

       -самохрани родители;

       -Роми;

 

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

  • 6 (шест) извршители негователи со завршено средно четири годишно образование и важечка лиценца за неговател,
  • 2 (двајца) извршители дипломирани педагози со  стекнати 240 кредити според ЕКТС  или со  завршен ВСС-VII/1  степен-Филозофски факултет, диполомиран педагог и важечка лиценца за стручен работник .
    2 (двајца)  извршители психолози со  стекнати 240 кредити според ЕКТС  или со  завршен ВСС-VII/1  степен-Филозофски факултет, диполомиран психолог и важечка лиценца за стручен работник;.
  • 2 (двајца)  извршители  социјални работници со  стекнати 240 кредити според ЕКТС  или со  завршен ВСС-VII/1  степен-Филозофски факултет, диполомиран социјален работник и важечка лиценца за стручен работник;
  • 1 (еден) извршител диполомиран  педагог по физичко вопитување со  стекнати 240 кредити според ЕКТС  или со  завршен ВСС-VII/1  степен-Факултет за физичка култура, диполомиран педагог по физичко воспитување и важечка лиценца за стручен работник;
  • 1(еден)  извршител дипломиран  ликовен педагог со стекнати 240 кредити според ЕКТС  или со  завршен ВСС-VII/1  степен-Факултет за ликовна уметност,  дипломиран ликовен педагог со ВСС и важечка лиценца за стручен работник

 

 

Заинтресираните невработени лица  пријавите за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да ги подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Скопје во периодот од 14.09.2017 година до  20.09.2017 година.

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Гази Баба и избраните кандидати.

 

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во: општина Гази Баба кај лицето Светлана Којчева, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, во Агенција за вработување- Центар за вработување Скопје  кај лицето Флора Лачи, и во Центар за социјлна работа  Гази Баба кај лицето  Соња Арсовска.

 

 

 

                                                                                              ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА

14.09.2017

Политика на квалитет

Слободен пристап до информации

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree