ОУ Стив Наумов

Контакт за Обрзование, Училишта и Спорт

Општина Гази Баба
1000 Скопје

T: +389 (0)2 322 66 55
E: obrazovanie@gazibaba.gov.mk

Училиште:

ОУ„Стив Наумов“

Урбана заедница:

Гази Баба

Адреса:

ул „Лазар Поп Трајков“ бр.28

Телефон:

02/3174006

E-mail:

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Директор:

Панева Елена (072/206-689)

Кратка биографија:

 

Развојниот пат на училиштето „Стив Наумовможе да се каже дека минува низ четири етапи и тоа : првата од 1948 - 1955 година, втората 1955 - 1963 година,третата од 1963 - 1991 година, четвртата 1991 година па до денес.

Училиштето е лоцирано на ул „Лазар Поп Трајковбр.28 и претставува современ градежен објект од цврста градба која наполно одговара за својата намена. Функцијата како современ објект ја надополнуваат спортските терени и пошироките зелени површини.

Реонот на Општинското основно училиште „Стив Наумов”, Скопје, ја опфаќа територијата на урбаната заедница Автокоманда, Керамидница, Триангла и почетокот на Маџари.

Училиштето располага со 5000 м2 училишен простор и 10 000 м2 училишен двор. Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик со вкупно 864 ученика распоредени во 34 паралелки за која се ангажирани 68 вработени во една и половина смена. Училиштето организира и продолжен престој и целодневна настава за своите ученици.

Патронен празник:

26 октомври

 
Општина Гази Баба, ул. Архимедова бр.2,   +389 (0)2 322 66 55
Copyright © 2010 Municipality of Gazi Baba, All rights reserved;