Вода со канализација Вода без канализација  Комунален отпад 
     

 Домаќинство:  29,39 ден/m³

 Стопанство:    65,80 ден/m³

 Домаќинство:  17,25 ден/m³ 

 Стопанство:     46,63 ден/m³

 Odluka za metodologija za utvrduvanje

na povrsina 28.06.2011.PDF

Список на комунални услуги со цени по единечни мерки
Комунална Услуга

Оператор

Цена
Вода со канализација 

 
домаќинство 29,39 ден/m³
стопанство 65,80 ден/m³
Вода без канализација 

 
домаќинство 17,25 ден/m³ 
стопанство 46,63 ден/m³
Комунален Отпад

Odluka za metodologija za utvrduvanje na povrsina 28.06.2011.PDF
Електрична Енергија

 
Снабдување со електрична енергија - домаќинства http://www.evn.mk/getdoc/f8df6651-a9ef-4c4c-a5f9-6548faf20621/Energy-supply.aspx
Дополнителни услуги - домаќинства http://www.evn.mk/getdoc/6aaf20c9-e6e5-45cd-b45e-0bdc04050662/EVN---Cenovnik-na-uslugi_izdanie-5_A5-WEB(1).aspx
Снабдување со електрична енергија - бизнис http://www.evn.mk/getdoc/79d7c072-2e5f-4e01-a3d6-a587da1935a4/Energy-supply.aspx
Дистрибуција на електрична енергија - бизнис http://www.evn.mk/getdoc/571ce98f-c628-4a27-b723-5adbc8cf79d2/Distribucija-so-elektricna-energija.aspx
Дополнителни услуги - бизнис http://www.evn.mk/getdoc/6aaf20c9-e6e5-45cd-b45e-0bdc04050662/EVN---Cenovnik-na-uslugi_izdanie-5_A5-WEB(1).aspx
Јавно Осветлување

Во сметката за електрична енергија

Телекомуникации и Интернет

http://telekom.mk/

VIP.ONE

http://www.vip.mk/

http://blizoo.mk/index.html
Топлинска Енергија

Елем Енергетика

TE-C-2014.07.31-ODLUKA ZA CENA AD ELEM ENERGETIKA 2014 - OBRALOZENIE - so tabeli.pdf
Природен Гас

ГА-МА Скопје

2014.12.25 - ODLUKA SO TABELA - TARIFA ZA AD GA-MA za 2015.pdf