Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

О Г Л А С - За доделување 11(единаесет) стипендии на ученици спортисти од општинските основни училишта на општина Гази Баба за учебната 2016/17

 

I. Услови за доделување стипендии

Право на доделување на стипендија имаат државјани на РМ, кои имаат статус на редовен ученик со следниве услови:

1. да има постојано место на живеење на територијата на општина Гази Баба, да не прима кредит, стипендија од друг давател,

•  да е ученик во основно училиште на територијата од општина Гази Баба

• листата на приоритет за кандидатите кои исполнуваат услови, ќе ги утврди комисија за одбирање на стипендисти формирана од страна на градоначалникот на Општина Гази Баба.

II. Потребни документи

Со пријавата за стипендија учениците се должни да ги приложат следните документи:

• заверена копија од местото на живеење 

 • уверение дека ученикот по прв пат го запишува училиштето во таа учебна година како редовен ученик (оригинал или копија)

• заверена копија од ученичка книшка,сведителства за учебната 2015/16 год.

 • дипломи освоени од натпреварите (оригинал или заверена копија), да се регистрирани во националните спортски федерации

За сите полнолетни членови на семејството да се достави следното:

• за вработените потврда за приходи (потврда за висината на последната плата, за пензионерите последен чек од пензија)

• за невработените, потврда за невработеност (потврда од завод за вработување)

• за невработените кои ги нема во евиденцијата на Заводот за вработување потврда на фондот за ПИОМ дека не е осигуран по ниеден основ

• право на стипендија можат да остварат само по еден член од семејство (ученик)

• во случај на ист број на бодови предност ќе има ученикот кој имал освоено повеќе бодови од успехот (просек на оцените)

III. Височина на стипендијата

1. Височината на стипендијата е 1800.00 ден. месечно со пресметан персонален данок , се исплаќа од во текот на месецот за предходниот месец почнувајки од 01.11.2016 год. до 01.07.2017 год.

2. Доколку ученикот добие право на стипендија по овој конкурс не може да добие стипендија од други конкурси.

3. По доделувањето на стипендијата се склучува договор за стипендирање, со кој по блиску се утврдуваат правата и обврските на корисникот и давателот на стипендијата.

IV. Начин и рок на пријавување

Конкурсот трае 10 дена од денот на огласувањето.

Пријавите се поднесуваат во затворен плик со назнака “Пријава на конкурс за стипендија”, “Не отворај” во архивата на општина Гази Баба.

Непотполни и неблаговремени пријави нема да се земаат во обзир.


26.09.2016

 

Air Jordan 1

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree